-----------Welkom op de website van Loes Vink om

EERBETOON

In mijn leven zijn er steeds bijzondere leraren op mijn weg geweest die me hebben onderwezen waar ze zelf goed in waren.

Ik ben daar erg dankbaar voor en wil hen eer bewijzen via deze website.


 
 

 

 

 

Ik ben geboren op Java (IndonesiŽ) in 1950 als dochter van

een Hollandse militair en Indisch-Hollandse moeder.

Na 3 maanden ben ik naar Nederland gereisd en hier opgegroeid.

 

Toen ik 19 jaar oud was, werd mij op een speciaal moment

ingegeven dat ik met mensen wilde werken. Vanaf die tijd

heb ik mij hiertoe bezield gevoeld en sindsdien heb ik mijn innerlijke

 leiding bewuster gevolgd.

FAMILIE EN VRIENDEN

Mijn moeder, Tineke Daniels (in mei 2017,  99 jaar) is mijn grootste

lerares geweest.De spanwijdte van wat ik via haar heb

geleerd, speelt door mijn hele leven heen. Zij heeft mij veel

gegeven.

Mijn man, Gert Camfferman, is naast haar, tot nu toe een

bron van grote inspiratie en ongemakkelijke wrijving

geweest. Zijn intensiteit en puurheid is voor mij een geschenk

en de muziek die we delen een prachtige vorm.

 

Mijn kleinkinderen Maud ,Mette en Mare, zoon Marc en

schoondochter Kim, geven mij de vervulling en levenslessen

die je alleen als Oma en Schoonmoeder kunt ontvangen.

Een kostbaar geschenk in mijn huidige leven.

Vele vrienden zijn steeds een zegen en leraar voor me

geweest.

 

 

 

 

LERAREN IN DE SCHOLINGSWEGEN

Ploni van Mil is van grote betekenis geweest in mijn training naar helperschap in het Padwerk van Eva Pierrakos; Tarthang Tulku is voor mij een eminent leraar in de Nyingma Traditie en heeft mijn ontzag. Ik heb hem een keer ontmoet, en bedank de leraren die mij in Amsterdam de dharma hebben overgedragen. Graag noem ik Eleonora Furtado, die de niet-dogmatische vorm van leraarschap voor mij uitdrukte. Hans Knibbe als inspirator van de Zijnsorientatie zie ik als een bijzonder toegewijde trainer en Marion Beugels en Ine van Oijen als bijzondere begeleiders in mijn zoektocht naar Spirit. Birgitte Haberkamp, Reinoud Eleveld,  Michael Winn en Juan Li hebben mij tot nu toe veel doorgegeven als instructeurs van de Healing Tao-kring .

MAATSCHAPPELIJK WERK (1971-1975)

In 1974, tijdens de opleiding voor Maatschappelijk Werk in Rotterdam ,wist ik duidelijk dat ik niet alleen maar wilde praten met de mensen die ik in de praktijk zou tegenkomen. Ik zag helder paralellen tussen gevoel, denken en lichaam, als iemand met een innerlijk conflict bij me kwam. Ik zag ook dat deze conflicten niet alleen maar vervelende kwalen zijn waar men van af moest komen, maar dat ze een betekenis hebben in het leven van die persoon.

PADWERK (1978-2017)

Via Gestalt-therapie, Polariteitstherapie en Massage-technieken, kwam ik tenslotte uit bij het Padwerk van Eva Pierrakos. Daarin word je gezien als een wezen met uitdagingen en potenties en een bepaald leerplan om uit te voeren. Hoe meer er is uitgewerkt, des te meer vervuld je bent in je leven. Of anders gezegd: je problemen zijn je werkmateriaal. Het is een innerlijke weg en er is een School en Gemeenschap om die weg samen mee te gaan. Hier ben ik van leerling naar leraar gegroeid. Het geven van de Helperschapsopleiding is een intensieve tijd geweest die me rijper en rijker heeft gemaakt. Ik ben nog steeds enthousiast over deze weg van zelfontplooing, en raak meer en meer onder de indruk van de diepgang van dit Pad. Sinds 2014 ben ik voorzitter van het bestuur van St. Padwerk Nederland.

TIBETAANS BOEDDHISME (1984-1996)

Bij het Nyingma-centrum in Amsterdam heb ik twee prachtige leerroutes gevolgd.

•  Kum Nye, de bewegelijke lichaams-yogavorm naar ruimer bewustzijn

•  Tijd, Ruimte en Kennis, een mentale meditatieve ingang naar groter bewustzijn

Met name de Kum Nye-vorm beoefen ik nog steeds. Deze opent je voor subtielere lagen in lichaam en geest en bied je de kans je lichaam steeds verfijnder waar te nemen.

ZIJNSGEORIňNTEERDE BEGELEIDING (1996-2007)

Deze grootse benaderingswijze, ontwikkeld door Hans Knibbe, gaat uit van 3 perspectieven op de werkelijkheid: het eerste is gebaseerd op het zelfbeeld dat je via je (voor)ouders hebt opgebouwd; het tweede is gebaseerd op wie je in een open staat bent met jouw talenten die ongeconditioneerd ieder moment kunnen scheppen wat bij je past; en het derde perspectief voorbij een vaste mindset dat tijdloos en grenzeloos de uitdrukking is van de grond van ons bestaan, de niet-duale werkelijkheid. Op alle 3 niveaus zijn specifieke oefeningen om het bewustzijn te trainen. Het is een prachtige ontwikkelingsweg, die in een  intervisiegroep nog steeds verder verdieping krijgt.

HEALING TAO (2002-2015)

Mantak Chia heeft in de jaren 70 de opdracht gekregen van een wijze man in Thailand , One Cloud, om Healing Tao en Taoisme als een levende kennis te verspreiden over de wereld. Samen met Juan Li en Michael Winn heeft hij zich daar voor ingezet.

Er wordt uitgegaan van een centrum van lichaamsbewustzijn, zielebewustzijn en geestelijk bewustzijn. Deze centra bevinden zich in onze buik-, hart- en hoofdstreek. Beginnend met het lichaam en gezondheid, ontwikkel je een steeds subtieler bewustzijn dat de wisselwerking kan waarnemen tussen de organen, de emoties en deugden, en een hoger bewustzijn. Het is een benadering waarin je mooiste kwaliteiten steeds meer via je lichaam tot leven komen. Niet alleen gezondheid, maar ook je bezieling en tenslotte een dieper besef van wat leven is, kan zich gaan ontvouwen. Een prachtige weg.